In 1991 richtte Rob Riemen het tijdschrift Nexus op, samen met uitgever Johan Polak. Drie jaar daarna zag het Nexus Instituut het levenslicht.

Nexus ontleent zijn motto aan Marguerite Yourcenars beroemde roman Herinneringen van Hadrianus:

Ieder die het geluk heeft in zekere mate voordeel te trekken uit dat culturele erfgoed, was volgens mij verplicht het aan de mensheid door te geven.

Al meer dan 30 jaar is deze aansporing de leidraad van de vele activiteiten van het Nexus Instituut, omdat zij het wezenlijke verwoordt van de traditie waaraan Nexus zich schatplichtig weet:

Het Europees humanisme

Dat is een beschavingsideaal waarin de idee van de menselijke waardigheid de zon van een geestelijk universum is;

Het is een geestelijk en moreel ideaal dat de overtuiging cultiveert dat letteren, kunsten, filosofie en theologie bij uitstek het instrumentarium vormen dat mensen kan helpen de hoogste waarden van het leven te leren kennen en te onderhouden;

Het is een kosmopolitisch ideaal dat de verscheidenheid aan talen en tradities koestert;

Het is een cultureel ideaal dat, zich bewust van de menselijke beperktheid en neiging tot geweld, mensen wil oefenen in deugden als verdraagzaamheid en vreedzaamheid, en in waarden als vrijheid en sociale gerechtigheid.

Thuis zijn in de wereld van de cultuur is thuis zijn in vele werelden, in vele talen, bekend zijn met ideeëngeschiedenis, literatuur, muziek, kunsten. Het vereist eruditie en het vermogen de samenhang tussen de diverse werelden te zien: de nexus.