© Robert Goddyn

Interview

De realisten van morgen

Eind december gaf Rob Riemen een uitgebreid interview aan ‘De Standaard’ waarin hij terugblikt op 2016 en waarschuwt voor de gevaren die in het nieuwe jaar op de loer liggen.

Rob Riemen is schrijver en oprichter-directeur van het Nexus Instituut. Zijn grote ideaal is het levend houden van het Europees humanisme.

Profiel

Strijder tegen banalisering van de Europese cultuur

Wie de Europese cultuur lief heeft, zal machthebbers en anderen ongeremd de waarheid moeten voorhouden, vindt Nexus-oprichter en -directeur Rob Riemen. De Volkskrant interviewde vrienden en bekenden van Rob Riemen en maakte dit profiel.