De Nexus Leestafel

Hoe kun je het goede behouden, hoe kun je dat wat van waarde is, laten voortbestaan? Het antwoord daarop is even praktisch als eenvoudig: je hebt een geheugen nodig, een bibliotheek. In deze tempels voor de muzen krijgt onze collectieve herinnering vorm, wordt ze bewaard en doorgegeven aan toekomstige generaties. Op de Nexus-leestafel bespreken ervaren kenners en jonge talenten actuele beschouwingen, klassieke werken en baanbrekende studies over kunst, cultuur, geschiedenis, literatuur, politiek en filosofie. De recensenten combineren een kritische blik met een brede visie en een toegankelijke stijl. De boeken die op de leestafel besproken worden, zorgen voor verdieping en inzicht voorbij de waan van de dag.