ARA newspaper: Carla Fajardo Martín about the book presentation

Becoming human is an art was presented in Barcelona at the Setmana del Llibre in a public conversation Ignasi Aragay. Rob Riemen: “Al centre de totes les crisis hi ha la de l’educació”

Read more here in Catalan: https://llegim.ara.cat/actualitat/rob-riemen-centre-totes-crisis-hi-l-educacio_1_4803041.html
Read more here in Castilian: https://es.ara.cat/misc/rob-riemen-centro-crisis-educacion_1_4803083.html