Waarden

Waarheid

In de maatschappij is het onvergankelijke het domein van de cultuur. Daar vinden we waarheid, levenswaarheid. Geen wetenschap zal ons ooit kunnen vertellen wat waardevol is in het leven, maar cultuur wel. Cultuur is de verzameling van werken die waardevol zijn, omdat ze altijd waar zullen zijn. Alleen daarom kunnen we ze blijven lezen, bekijken, beluisteren. Geschapen in het verleden, maar verstaanbaar in elk heden. Als de tijd de vader is van de vergetelheid, dan is het werk van kunstenaars, dichters en denkers een kind van de onvergankelijkheid. Het is een expressie van waarheid, of deze nu schoon, bitter of tragisch is.