Jubileumjaar 2019: 25 jaar Nexus

25 jaar geleden richtte Rob Riemen het Nexus Instituut op. Sinds 1994 organiseert het instituut lezingen, conferenties, symposia en masterclasses waar een internationaal debat over kunstzinnige, levensbeschouwelijke en cultuurfilosofische onderwerpen wordt gevoerd, belicht vanuit de humanistische traditie, met ruimte voor andere stemmen.

Om dit jubileum te vieren, organiseert Nexus in 2019 enkele feestelijke activiteiten. Zo was op zaterdag 25 mei de Nexus-lezing door Ai Weiwei, op zaterdag 21 september een jubileumsymposium rondom De Toverberg van Thomas Mann en op 10 november de Nexus-conferentie ‘The Ring’ over de grote thema’s van Wangers Ring-cyclus. Kijk op nexus-instituut.nl voor meer informatie