Jordi Pujol acerca de Nobleza de espíritu

Rob Riemen (1962), fundador i director del Nexus Instituut de Tilburg (Holanda), dedica aquest primer llibre seu a la defensa d’una idea que avui és inoportuna, no ven. Es tracta de la noblesa d’esperit: el pensament lliure, independent, desinteressat i exigent, en cerca de la sabiduria, la bellesa i la veritat. No és la posició de l’intellectual tancat a la torre d’ivori, sinó del qui viu la realitat, sense supeditar la distinció entre el bé i el mal als dogmes d’una doctrina, ni substituir la veritat per la pròpia ideologia, o la mentida. Serà, potser, una posició elitista, d’aristocràcia d’esperit, però gens fàcil ni còmoda de seguir i mantenir, i que ha costat la vida a molts. Riemen desenvolupa aquesta idea, brillantment, en tres assaigs. El primer el dedica a la trajectòria vital i intellectual de Thomas Mann, amb el rerefons del nazisme i de la Segona Guerra Mundial. En el segon, el pensament de diferents filòsofs li serveix per reflexionar sobre el poder i el concepte de civilització. En el tercer exemplifica en les morts de Sèneca, a Atenes, i de Leone Ginzburg, a la Itàlia feixisita, l’ideal de la noblesa d’esperit portat a les últimes conseqüències. Un llibre i una idea per tenir molt en compte, especialment en temps convulsos i confusos.

Jordi Pujol