NRC over de kracht van Nexus’ netwerk

NRC Handelsblad interviewt Rob Riemen vooraf aan het Nexus-symposium Democracy Today in the USA. Het Nexus Instituut haalt een trits Amerikaanse prominente intellectuelen en movers and shakers naar het DeLaMar Theater uit beide politieke kampen. Het toont de kracht van het netwerk dat Rob Riemen heeft opgebouwd. Jeb Bush zal hier voor het eerst spreken over het opgeven van zijn presidentskandidatuur. 

“Wat ik doe zou heel normaal moeten zijn. Ik lees nu veel over de Founding Fathers van de Verenigde Staten. De eruditie en visie! Wij zijn dat allemaal kwijtgeraakt! De huidige generatie politici weet helemaal niets, en dat kun je ze niet eens kwalijk nemen als je weet uit welk onderwijssysteem ze komen.”

Over Europa is hij dubbel, zegt hij. De Europese Unie is ‘verworden’ tot een politiek-economisch project, maar géén Europese Unie is een nog erger vooruitzicht. Dus is hij vóór. Intussen zou Europa moeten en kunnen staan voor „moreel bewustzijn, inclusief ruimte voor de islam”. Een generatie bestuurders heeft zich dat laten ontglippen, zegt hij, waardoor de donkere kant, de tribale instincten, het ‘eigen land eerst’ weer opkomen.

„Dan krijg je charlatans, die zeggen: het nationalisme gaat je redden, aan twee kanten van de oceaan. De agenda van Trump verschilt niet van die van Wilders: muren bouwen, anderen de schuld geven, de illusie wekken dat dan alles beter wordt. Ik kan de mensen die Wilders stemmen niks kwalijk nemen, want zij zien hun wereld verdwijnen, zij zijn de verliezers. Maar nationalisme reduceert identiteit tot de taal die je spreekt en de plaats waar je geboren bent. Dat is vreselijk omdat de menselijke geest dat alles overstijgt.”

Hij is een tikje zwaar op de hand, heeft weinig zelfspot, erkent Riemen. En daar is soms reden voor, zoals bij het afgelopen symposium met de donkere wolken-titel Waiting for the barbarians. De dag ervoor waren de aanslagen in Parijs. „Er viel niets te lachen”, zegt Riemen.

Het aanstaande symposium gaat over de Amerikaanse toekomst, maar Amerika is ooit begonnen als een project van teleurgestelde Europeanen. En wij weten dat wat daar gebeurt ons direct raakt, zegt Riemen.

U leest het complete interview hier.

Aanbevolen
In Nexus 72, Democratische bespiegelingen (najaar 2016) staan bijdragen van de sprekers van het Nexus-symposium Democracy Today in the USA en klassieke teksten van Abraham Lincoln, Walt Whitman en Thomas Mann.