To Fight Against This Age

To Fight Against This Age: On Fascism and Humanism is de nieuwste publicatie van Rob Riemen: het is een tijdloze bundeling van zijn essay’s De terugkeer van Europa en het activerende De eeuwige terugkeer van het fascisme, speciaal vertaald naar het Engels. 

In dit boek verklaart cultuurfilosoof Rob Riemen de wereldwijde terugkeer van het fascisme als een valse belofte. Hij doet dat op zijn gebruikelijke wijze, door een uitvoerige historische kennis te combineren met een groot gevoel voor literatuur. In een ontroerend slotakkoord biedt hij een eigen antwoord op de spirituele crisis van onze tijd: een verhaal over de betekenis van het Europees humanisme, met haar universele opvattingen over waarheid, gerechtigheid en schoonheid – opvattingen die ten grondslag liggen aan een democratische beschaving. 

Lees meer over dit boek