Leermeesters

George Steiner

Op de laatste pagina van zijn Lessons of the Masters vat George Steiner de essentie van cultuur en geestelijke vorming in één zin samen:

‘Liberal education directs us to the dignitas in the human person, to its homecoming to its better self.’

Dit is de traditie van het Europese humanisme waarin hij, reeds op jonge leeftijd, door zijn vader werd onderwezen. Dit is de traditie waarin hij zelf een leraar werd op het moment dat hij zich realiseerde over een gave te beschikken: ‘To invite others into meaning.’

Aanbevolen literatuur

George Steiner, De idee Europa, 2004.
George Steiner, Universitas?, 2013.